CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

      

Ông Trần Bình Trọng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

   

Ông Trần Tuấn Anh

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
Ông Lý Xuân Trung

Thành viên HĐQT - Phó TGĐ 
 
 
Bà Võ Thanh Hà
Thành viên HĐQT - Phó TGĐ 
 
 

Ông Sử Mạnh Hà

Thành viên HĐQT - Phó TGĐ
 Ngày đăng: 20/04/2016Lượt xem: 4027
ĐỐI TÁC


Messenger