CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng các đơn vị

(20/04/2016)
Trưởng các đơn vị

Trưởng các đơn vị trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Thiết Kế Xây Dựng Việt Nam

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

(20/04/2016)
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và THiết Kế Xây Dựng Việt Nam

Sơ đồ tổ chức

(23/03/2016)
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế Xây Dựng Việt Nam.

ĐỐI TÁC


Messenger