CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Kiểm Soát

(03/05/2018)
Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát Công ty CDC

Trưởng các đơn vị

(20/04/2016)
Trưởng các đơn vị

Trưởng các đơn vị trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Thiết Kế Xây Dựng Việt Nam

Sơ đồ tổ chức

(23/03/2016)
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế Xây Dựng Việt Nam.

ĐỐI TÁC


Messenger