CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam

- Tư vấn khảo sát, thiết kế bước thiết kế bản vẽ thi công (gói thầu số 04) Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo thực nghiệm Trường Đại học Xây dựng tại tỉnh Hà Nam - Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
- Địa điểm: Huyện Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam
- CĐT: Trường Đại học Xây dựng
Ngày đăng: 08/07/2016Ngày đăng: 2061
ĐỐI TÁC


Messenger