CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Giải Thưởng

Huân chương lao động hạng nhì: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006-2010 
góp phần xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ Quốc

 
Huân chương lao động hạng ba: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000-2004 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ Quốc

 


 
Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dự án xây dựng trụ sở Văn Phòng 
Quốc Hội nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân  Dân Lào

 
Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện dự án "Bảo tồn và
 phát triển giá trị Khu di tích Chủ Tịch Hồ Chí Minh"

 
Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển thương hiệu sản 
phẩm và thương hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế

 
Bằng khen: Đã có thành tích trong công tác từ năm 1998-2000 góp phần 
xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ Quốc

 
Giải thưởng "Sao vàng đất Việt"

  

 


 


Ngày đăng: 23/03/2016Lượt xem: 4910
ĐỐI TÁC


Messenger