CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Ban Kiểm Soát

                         
   

Bà Đinh Nguyên Hoa
Trưởng Ban Kiểm soát

                  
                    Bà Công Thị Cung
Thành viên Ban kiểm soát
 

  
                 
                     Ông Lê Thanh Vân
Thành viên Ban Kiểm soát

                                       

Ngày đăng: 03/05/2018Lượt xem: 1669
ĐỐI TÁC


Messenger