CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Ban Tổng Giám đốc

 
 
Ông Phạm Như Huy
Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc        
Bà Võ Thanh Hà
Thành viên HĐQT- Phó TGĐ
         
Ông Lý Xuân Trung
Thành viên HĐQT – Phó TGĐ
 
Ông Sử Mạnh Hà
Thành viên HĐQT – Phó TGĐ
          
Ông Trần Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc
    
Ông Hà Thế Mạnh
Phó Tổng Giám đốc

   

Ngày đăng: 20/04/2016Lượt xem: 9915
ĐỐI TÁC


Messenger