CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc


Ông Trần Bình Trọng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
       
 
Ông Phạm Như Huy
Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc


        
Bà Võ Thanh Hà
Thành viên HĐQT- Phó TGĐ
         
Ông Lý Xuân Trung
Thành viên HĐQT – Phó TGĐ

Ông Sử Mạnh Hà
Thành viên HĐQT
              
Ông Trần Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc
    
Ông Hà Thế Mạnh
Phó Tổng Giám đốc

Ngày đăng: 20/04/2016Lượt xem: 7277
ĐỐI TÁC


Messenger