CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc


Ông Trần Bình Trọng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
       
 
Ông Phạm Như Huy
Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc


        
Bà Võ Thanh Hà
Thành viên HĐQT- Phó TGĐ
         
Ông Lý Xuân Trung
Thành viên HĐQT – Phó TGĐ

Ông Sử Mạnh Hà
Thành viên HĐQT          
Ông Nguyễn Hữu Việt
Phó Tổng Giám đốc
          
Ông Nguyễn Đình Thi
Phó Tổng Giám đốc
 
Ông Trần Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc
Ngày đăng: 20/04/2016Lượt xem: 4370
ĐỐI TÁC


Messenger