CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Hội đồng quản trị

  
Ông Trần Bình Trọng
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
            
Ông. Phạm Như Huy
Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc

 Ông Lý Xuân Trung
Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc 


Bà Võ Thanh Hà
Thành viên HĐQT – Phó tổng Giám đốc
 Ông Sử Mạnh Hà
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Việt
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Đình Thi
Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc

Ngày đăng: 20/04/2016Lượt xem: 237
ĐỐI TÁC


Messenger