CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Hội đồng quản trị

  
Ông Trần Bình Trọng
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
            
Ông. Phạm Như Huy
Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc

 
 Ông Lý Xuân Trung
Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc 

 
Bà Võ Thanh Hà
Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
  
 
 Ông Sử Mạnh Hà
Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc


Ngày đăng: 20/04/2016Lượt xem: 3021
ĐỐI TÁC


Messenger