CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Dự án TH Holim Garden, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

- Thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 và lập dự án đầu tư cho dự án TH Holim Garden, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
- Khu Hồ Lim, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
- Lập QH cho 46 ha, Lập DA ĐT giai đoạn 1-19,5ha, KS phục vụ lập TKCS
- CĐT: Công ty cổ phần lâm nghiệp tháng năm (May Forestry)

Ngày đăng: 08/07/2016Ngày đăng: 1639
ĐỐI TÁC


Messenger