CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Quần thể đô thị và du lịch quốc tế Ariyana tại Đà Nẵng

- Lập thiết kế BVTC và dự toán hệ thống hạ tầng kỹ thuật Dự án: Giai đoạn 2 Quần thể dô thị và du lịch quốc tế Ariyana tại Đà Nẵng
- Loại công trình: HTKT Khu đô thị
- Quy mô dự án: 5 ha
- Chủ đầu tư: Công ty CP Khách sạn và du lịch Thiên Thai
Ngày đăng: 04/07/2016Ngày đăng: 1486
ĐỐI TÁC


Messenger