CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Các dấu mốc phát triển của CDC

 •  Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1991 theo quyết định số 525/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 • Ngày 10 tháng 3 năm 1992 Công ty Tư vấn Xây dựng được hợp nhất với Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thành Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng (sau đây gọi tắt là CDC) theo Quyết định số 101/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 • Ngày 5 tháng 5 năm 1993 CDC được thành lập lại theo Quyết định số 158A/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Ngày 25 tháng 12 năm 1996 CDC được bổ sung nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 1100/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 • Ngày 3 tháng 2 năm 1996 CDC được xếp doanh nghiệp hạng II theo Quyết định số 190/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Ngày 27 tháng 01 năm 2000 CDC được xếp doanh nghiệp hạng I theo Quyết định số 132/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 • Ngày 10 tháng 7 năm 2000 CDC được bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 928/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
 • Ngày 04 tháng 01 năm 2005, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-BXD về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển Công ty CDC theo hướng Cổ phần hóa;
 • Ngày 18 tháng 09 năm 2006,  Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1307/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng;
 • Ngày 30 tháng 11 năm 2006,  Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1631/QĐ-BXD về việc điều chỉnh phương án Cổ phần hóa và chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng thành Công ty cổ phần;
 • Ngày 10 tháng 01 năm 2007,  Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-BXD về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 1631/QĐ-BXD ngày 30/11/2006 về việc điều chỉnh phương án Cổ phần hóa và chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng thành Công ty cổ phần, trong đó Tên chính thức là: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC);
 • Ngày 19 tháng 01 năm 2007, Công ty CDC đã được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0103015356:
Ngày đăng: 23/03/2016Lượt xem: 1708
ĐỐI TÁC


Messenger