CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực
STT Tên tài liệu
Tải về
1

Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014

(11)
2

Bảng so sánh nghị định 59/2015 và 42/2017

(2)
3

Luật Doanh Nghiệp 2005

(14)
4

Luật Đầu Tư 2005

(11)
5

Quyết định 49/2007/QĐ-TTg về chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của luật XD

(15)
6

Hướng dẫn quy cách trình bày sản phẩm và Khung tên CDC

(122)
7

Nghị định Chính phủ về QLCL công trình XD 2013

(20)
8

Download Profile CDC 2016 tại đây

(197)
ĐỐI TÁC


Messenger