CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Đại hội cổ đông

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019

(18/04/2019)
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CDC năm 2019

(12/04/2019)
Đại hội cổ đông thường niên Công ty CDC năm 2019

Ngày 12/4/2019, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam - CDC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐỐI TÁCMessenger