CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị

ThS. KTS. Trần Bình Trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ tên: Trần Bình Trọng
Năm sinh: 21/10/1961
Quê quán: Hải Dương, Việt Nam
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Lĩnh vực chuyên môn: ThS. Kiến trúc sư
Thành viên Hội nghề nghiệp: - Thạc sỹ Kiến trúc Quy hoạch
                                               - Kiến trúc sư
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị
Xem hồ sơ

Các thành viên

 • Xem hồ sơ

  Ths. Ks. Trần Tuấn Anh

  THÀNH VIÊN HĐQT - TGĐ

 • Xem hồ sơ

  KTS. Võ Thanh Hà

  THÀNH VIÊN HĐQT - PHÓ TGĐ

 • Xem hồ sơ

  KTS. Lý Xuân Trung

  THÀNH VIÊN HĐQT - PHÓ TGĐ

 • Xem hồ sơ

  KTS. Sử Mạnh Hà

  THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỐI TÁCMessenger