CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Thông tin cổ đông

Thông báo tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2019

(17/12/2019)
Thông báo tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2019

Thực hiện nghị quyết số 700/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam về việc Tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2019 bằng tiền. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục tạm ứng đợt...

Thông báo V/v Chốt DS cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch trên Upcom

(12/11/2019)
Thông báo V/v Chốt DS cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch trên Upcom

Thực hiện nghị quyết số 585/NQ-HĐQT ngày 29/10/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thông giao dịch Upcpm. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ...

Thông báo họp đại hội cổ đông bất thường

(06/06/2019)
Thông báo họp đại hội cổ đông bất thường

Thông báo đại hội cổ đông bất thường

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

(08/04/2019)
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Vui lòng xem Tại đây
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Các cổ đông vui lòng truy cập để xem TẠI ĐÂY.

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

(23/03/2018)
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

ĐỐI TÁCMessenger