CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Trần Bình Trọng

Chủ tịch Hội đồng quản trị
 

 

Ông. Phạm Như Huy

Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc

 

Ông Lý Xuân Trung

Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc 


 
Bà Võ Thanh Hà
Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc 
 

Ông Sử Mạnh Hà

Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc

 
 


 


BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
                                                                                                               Ông Phạm Như Huy
Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc

 

Bà Võ Thanh Hà
Thành viên HĐQT- Phó TGĐ

 


                 Ông Lý Xuân Trung
Thành viên HĐQT – Phó TGĐ

 
                  Ông Trần Tuấn Anh
                Phó Tổng Giám đốc


 
 


Ông Hà Thế Mạnh
 Phó Tổng Giám đốc
 

 Ngày đăng: 03/05/2018Lượt xem: 3398
ĐỐI TÁC


Messenger