CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam

Thầu phụ cho Công ty TNHH Thiết kế; Châu Á Kume (KDA) Tư vấn thiết kế kỹ
thuật phần hệ thống cơ điện Nhà máy
sản xuất lốp xe của Bridgestone tại Khu công nghiệp Đình Vũ, TP Hải Phòng

Một số hình ảnh của dự án:
 


Ngày đăng: 12/10/2018Ngày đăng: 334
ĐỐI TÁC


Messenger