CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc Công ty

Ths. Ks. Trần Tuấn Anh

THÀNH VIÊN HĐQT - TGĐ

Họ tên: Trần Tuấn Anh
Năm sinh: 19.02.1971
Quê quán: Hà Tĩnh, Việt Nam
Chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc
Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trình độ học vấn: - Thạc sỹ Kỹ thuật
                               - Kỹ sư xây dựng
Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận Chính trị
Xem hồ sơ

Các thành viên

 • Xem hồ sơ

  HOÀNG MINH TUẤN

  Phó Tổng Giám đốc

 • Xem hồ sơ

  KS Nguyễn Mạnh Trường

  Phó Tổng Giám đốc

 • Xem hồ sơ

  KTS. Lý Xuân Trung

  THÀNH VIÊN HĐQT - PHÓ TGĐ

 • Xem hồ sơ

  KTS. Sử Mạnh Hà

  THÀNH VIÊN HĐQT- Phó TGĐ

 • Xem hồ sơ

  KS. Hà Thế Mạnh

  Phó Tổng Giám Đốc

ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger