CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

ĐỐI TÁC

Công ty cổ phần Tin Học và Tư Vấn Xây Dựng

(28/04/2016)
Công ty cổ phần Tin Học và Tư Vấn Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC  VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG
Tên viết tắt: CIC
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84.4)3 976 1381/ 974 1313.
Fax: (+84.4)3 821 6793.
Website: http://www.cic.com.vn/
Email: cic@fpt.vn


Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp

(28/04/2016)
Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Tên viết tắt: NAGECCO
Địa chỉ: 29 BIS Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.8)3 823 7741 / 910 6052.
Fax: (+84.8)3 823 7741.
Website: http://nagecco.10s.vn
Email: info@nagecco.com.vn

Công ty cổ phần tư vấn Xây Dựng Công Nghiệp và Đô Thị

(28/04/2016)
Công ty cổ phần tư vấn Xây Dựng Công Nghiệp và Đô Thị

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ

Tên viết tắt: VCC
Địa chỉ: Tầng 8 - 11,Số 10 Hoa Lư, Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84-24) 39761784/22206898/22205889
Fax: (+84-24) 22206366
Email: vcc@vcc.com.vn

Công ty cổ phần tư vấn Công Nghệ, Thiết Bị và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco

(28/04/2016)
Công ty cổ phần tư vấn Công Nghệ, Thiết Bị và Kiểm Định Xây Dựng - Coninco

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO
Tên viết tắt: CONINCO
Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (+84.4)3 852 3706.
Fax: (+84.4)3 574 1231.
Website: www.coninco.com.vn
Email: conincohn@coninco.com.vn

Công ty cổ phần Nước và Môi Trường Việt Nam

(28/04/2016)
Công ty cổ phần Nước và Môi Trường Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Tên viết tắt: VIWASE
Địa chỉ: Số 5 Đường Thành, Hà Nội.
Điện thoại: (+84.4)3 828 1429.
Fax: (+84.4)3 828 4760.
Website: http://www.viwase.com.vn/
Email: viwase@hn.vnn.vn

Công ty TNHH Một thành viên Kiểm Định Kỹ Thuật, An Toàn, Tư Vấn Xây Dựng

(28/04/2016)
Công ty TNHH Một thành viên Kiểm Định Kỹ Thuật, An Toàn, Tư Vấn Xây Dựng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN, TƯ VẤN XÂY DỰNG
Tên viết tắt: INCOSAF
Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (+84.4)3 852 7102.
Fax: (+84.4)3 574 0655.
Website: http://www.incosaf.com.vn
Email: vp@incosaf.com.vn

Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Vật Liệu Xây Dựng

(28/04/2016)
Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Vật Liệu Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Tên viết tắt: CCBM
Địa chỉ : Ngõ 235 NguyễnTrãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4)3 858 2230 / 214 7372.
Fax: (+84.4)3 824 5708
Website:  http:// www.ccbm-jsc.com.vn
Email: ccbm@fpt.vn

Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Khảo Sát và Xây Dựng

(28/04/2016)
Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Khảo Sát và Xây Dựng

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG
Tên viết tắt: USCo.
Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4)3 828 1414 / 825 2725
Fax: (+84.4)3 824 5708
Website: http://www.usco.vn
Email: usco@fpt.vn

ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger