CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực
09/1991
Ông NGUYỄN ĐĂNG CẤN
Giám đốc Công ty (thời kỳ 9/1991-8/1997)
Năm sinh:1947
Chuyên môn:Thạc sỹ - Vương Quốc Anh 
 Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học Xây dựng
Ngoại ngữ:Tiếng Anh

Quá trình công tác phát triển:
- Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS): 2010 - 2015
- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC): 2006-2012
- Phó tổng Giám đốc Tổng công ty LILAMA: 2001-2006
- Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Xây dựng: 1997-2001
- Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng – CDC: 1991-1997; nay là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam – CDC
08/1997
Ông NGÔ HỒNG QUANG
Giám đốc Công ty (thời kỳ 08/1997 - 08/1999)
Năm sinh:1964 
Chuyên môn:Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học Xây dựng
 Đã từng đi nghiên cứu, học tập tại Pháp
Ngoại ngữ:Tiếng Anh; Tiếng Pháp

Quá trình công tác phát triển:
- Từ 2008 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp
- 5/2004 – 4/2008: Cục trưởng Cục Hạ tầng – Bộ Xây dựng
- 1/8/1999 đến 5/2004: Phó Vụ trưởng Vụ KHTK
- Từ 1997-1999: Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng - CDC; nay là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam – CDC: 


08/1999
Bà PHAN MỸ LINH
Giám đốc Công ty (thời kỳ 08/1999 - 02/2006)
Năm sinh:1959
Chuyên môn:Thạc sỹ -Trường ĐH tổng hợp Karlsruhe, Cộng hòa Liên bang Đức
 Kiến trúc sư - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Ngoại ngữ:Tiếng Anh

Quá trình công tác phát triển:
- Từ 07/2012- 5/2019: Thứ trưởng Bộ Xây dựng 
- Từ 02/2011-07/2012: Cục trưởng Cục phát triển Đô thị - Bộ Xây dựng 
- Từ 3/2006 – 01/2011: Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng – Bộ Xây dựng
- Từ 8/1999 – 02/2006: Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng – CDC, Bộ Xây dựng; nay là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam – CDC
- Từ 2/1996 – 7/1999: Phó giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng – CDC, Bộ Xây dựng; nay là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam – CDC
- Từ 11/1994 – 02/1996: Trưởng phòng Tư vấn đầu tư và Dự án, Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng – CDC, Bộ Xây dựng; nay là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam – CDC.


02/2006
Ông LÊ VĂN CHẤN
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty (thời kỳ 02/ 2006- 3/2012).
Chủ tịch Hội đồng quản trị (3/2012-5/2016)
Năm sinh:1956
Chuyên môn:Kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp đại học xây dựng năm 1981 tại Học viện Bách Khoa Kỹ thuật Jose Antonio Echeverria, La Habana, Cộng hoà Cu Ba
Ngoại ngữ:Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh

Quá trình công tác phát triển:
- Từ 3/2012-5/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
- Từ 02/ 2006 - 3/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty 
- Từ 6/1998 – 12/2006: Phó giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng - CDC, Bộ Xây dựng; Nay là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam - CDC


04/2012
Ông PHẠM NHƯ HUY
Tổng giám đốc (Thời kỳ 04/2012 – 05/2019)
Năm sinh:24/04/1971 
Chuyên môn:Thạc sỹ; Kỹ sư xây dựng – Trường Đại học Xây dựng
 Kỹ sư quản lý kinh tế - Đại học Bách Khoa
Ngoại ngữ:Tiếng Anh

Quá trình công tác phát triển:

- Từ 05/2019 đến nay: Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động Xây dựng
- Từ 04/2012 – 05/2019: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC).
- Từ tháng 2/2007 - 4/2012:Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC).


04/2017
Ông TRẦN BÌNH TRỌNG
Chủ tịch HĐQT Công ty (Thời kỳ 04/2016 đến T04/2022)
Năm sinh:21/10/1961
Chuyên môn:Kiến trúc sư - Đại học Kiến trúc Hà Nội
 Thạc sỹ kiến trúc quy hoạch -  Trường Đại học Tổng hợp Luân Đôn
Ngoại ngữ:Tiếng Anh - Thạc sỹ tại Anh

Quá trình công tác phát triển:

- Từ 04/2017 đến nay: Chủ tịch hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC).
 Thành viên HĐQT - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP. Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.
- Từ 10/2016- 04/2017:Thành viên HĐQT - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP. Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty. Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.
- Từ 2014 – 10/2016: Thành viên HĐTV - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP. Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.
- Từ 2009 – 2014: Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP.
- Từ 2000 – 2009: Giám đốc văn phòng Dự án – Công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam.

05/2019
Ông TRẦN TUẤN ANH
Tổng Giám đốc Công ty (Thời kỳ 28/5/2019 đến nay)
Năm sinh:19/02/1971 
Chuyên môn:Kỹ sư xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội
 Thạc sỹ - Đại học Liege Vương quốc Bỉ
Ngoại ngữ:Tiếng Anh

Quá trình công tác phát triển:

- Từ 28/5/2019 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam
- Từ tháng 11/2015- 5/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam; kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Xây dựng số 4.
- Từ 07/2007 - 11/2015: Giám đốc Xí nghiệpTư vấn Thiết kế Xây dựng số 4
- Từ  02/2007 – 07/2007: Quyền Giám đốc Xí nghiệpTư vấn Thiết kế xây dựng số 4

T4/2022
Bà VÕ THANH HÀ
Chủ tịch Hội đồng quản trị (Từ T04/2022 đến nay)
Năm sinh:12/04/1973
Chuyên môn:Kiến trúc sư - Đại học Kiến trúc Hà Nội
 Thạc sỹ QLĐT, Kiến trúc sư
Ngoại ngữ:Cử nhân Ngoại ngữ

Quá trình công tác phát triển:

       ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger