CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Thông tin cổ đông

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

(26/12/2022)
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

(25/04/2022)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

(14/04/2022)
Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(07/04/2022)
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2022

(25/03/2022)
Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Nghị quyết HĐQT Vv Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2022

(15/03/2022)
Nghị quyết HĐQT Vv Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Nghị quyết HĐQT Vv Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Thông báo hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

(09/11/2021)
Thông báo hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

Thông báo hủy đăng ký giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSD

123
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger