CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Thông tin cổ đông

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

(25/04/2024)
Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

(15/04/2024)
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2024

(01/04/2024)
Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2024

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2024

Nghị quyết Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(19/03/2024)
Nghị quyết Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

(25/04/2023)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

(31/03/2023)
Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(16/03/2023)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

(26/12/2022)
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger