CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(23/04/2024)
CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 23/4/2024, Công ty CDC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Đại hội đã vinh dự được đón tiếp Ông Thân Hồng Linh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) cùng lẵng hoa Chúc mừng Đại hội.

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

(26/12/2022)
Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

LỄ BÀN GIAO CHỨC TRÁCH GIỮA CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ III VÀ IV CÔNG TY CDC

(22/04/2022)
LỄ BÀN GIAO CHỨC TRÁCH GIỮA CHỦ TỊCH  HĐQT NHIỆM KỲ III VÀ IV CÔNG TY CDC

Hôm nay, ngày 22/4/2022, tại trụ sở công ty 37 Lê Đại Hành, công ty CDC đã tổ chức Lễ bàn giao chức trách giữa Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III Trần Bình Trọng và Tân Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV Võ Thanh Hà.

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

(21/04/2022)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026

(18/04/2022)
CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026

CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026 Hôm nay, ngày 15/4/2022 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã biểu quyết thông qua 3 Báo cáo, 4 Tờ trình và Bầu ra được Hội đồng quản trị...

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

(14/04/2022)
Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(15/04/2021)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 15/4/2021, Công ty CDC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Về dự với Đại hội có Bà Kiều Bích Hoa - Phó Trưởng ban 2-Tổng công ty SCIC, ông Hoàng Khánh Duy - Cán bộ Ban 2 -Tổng công ty SCIC và Ông Trần Đức Toàn - Tổng giám đốc Tổng công ty VNCC cùng toàn thể các cổ đông của công ty CDC cũng về dự...

Thông báo chốt DS cổ đông tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2020

(18/01/2021)
Thông báo chốt DS cổ đông tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2020

Thông báo chốt DS cổ đông tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2020

12
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger