CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026

CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026
Hôm nay, ngày 15/4/2022 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã biểu quyết thông qua 3 Báo cáo, 4 Tờ trình và Bầu ra được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026).
Chúc mừng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm:
- Bà Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tuấn Anh.
- Ông Sử Mạnh Hà.
- Ông Lý Xuân Trung.
- Ông Nguyễn Trường Linh.
Và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm:
- Bà Đinh Nguyên Hoa - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Thanh Vân.
- Bà Công Thị Chung.
Hội đồng quản trị công ty CDC với nhân tố mới, kế thừa nhân tố cũ sẽ quyết tâm chèo lái, năng động, sáng tạo, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đề ra. Có thể là hình ảnh về 12 người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, hoa và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'ÔNG THƯƠNG NIEN NAM 22 M KỲ 2022-2026 mọi công trình ngày 15 tháng 04 năm 2022 for Pon for allb (buildings Passion every detail, lasting value TONGCONGITINCC'
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'ÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 M KỲ 2022 2022-2026 ngày 15 tháng 04 năm 2022 mọi trình Passion every letail, lasting value for buildings RINGOINGTINE'
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Ngày đăng: 18/04/2022Lượt xem: 592
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger