CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

ĐÀO TẠO

HỘI THẢO GIỚI THIỆU NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG TCVN 2737:2023 - TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG

(12/07/2023)
HỘI THẢO GIỚI THIỆU NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG TCVN 2737:2023 - TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG

Làm rõ một số nội dung trong TCVN 2737:20231.Tổ hợp tải trọng khi thiết kế nhà và công trinh2. Các điểm mới khi xác định tải trọng gió3. Điều kiện chuyển tiếp khi áp dụng.Và một số nội dung khác có liên quan.
Video Nội dung buổi hội thảo:   https://www.youtube.com/watch?v=hNYZUH8-cnk

Lớp đào tạo về Quản lý chi phí của Công ty CDC

(01/08/2019)
Lớp đào tạo về Quản lý chi phí của Công ty CDC

Chuyên đề đào tạo “ Quản lý chi phí “ cho các cán bộ chủ chốt đã được tổ chức tại trụ sở chính công ty CDC

ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger