CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Đại hội cổ đông

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

(25/04/2024)
Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(25/04/2024)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(23/04/2024)
CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 23/4/2024, Công ty CDC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Đại hội đã vinh dự được đón tiếp Ông Thân Hồng Linh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) cùng lẵng hoa Chúc mừng Đại hội.

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2024

(01/04/2024)
Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2024

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2024

Nghị quyết Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(19/03/2024)
Nghị quyết Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

(25/04/2023)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(25/04/2023)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

(31/03/2023)
Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

123
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger