CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Đại hội cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

(25/04/2023)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(25/04/2023)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

(31/03/2023)
Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(16/03/2023)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026

(21/04/2022)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026

CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026

(18/04/2022)
CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026

CÔNG TY CDC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026 Hôm nay, ngày 15/4/2022 tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026. Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã biểu quyết thông qua 3 Báo cáo, 4 Tờ trình và Bầu ra được Hội đồng quản trị...

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

(14/04/2022)
Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2021

(08/04/2022)
Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2021

123
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger