CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Báo cáo tài chính

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

(25/04/2024)
Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

(18/03/2024)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Báo cáo tài chính CDC hợp nhất năm 2023

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

(18/03/2024)
Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

(08/03/2023)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

(21/04/2022)
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2021

(08/04/2022)
Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2020

(23/04/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất CPA Việt Nam đã kiểm toán năm 2020

12
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger