CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

Trưởng các đơn vị


  
Ông Nguyễn Hồng Châu
Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật
  
Ông Đỗ Mạnh Hùng
Kế toán trưởng
 
Bà Đinh Nguyên Hoa
Trưởng phòng kế hoạch-Thị trường
 
Bà Phan Thị Thu Hiền
Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính
 

  
Ông Hoàng Cao Hải
Giám đốc công ty TNHH
Một thành viên miền nam CDCs
   
Ông Đồng Trung Dũng
Giám đốc xí nghiệp
Tư vấn thiết kế xây dựng số 1
 
Ông Sử Mạnh Hà
Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc xí nghiệp
Tư vấn thiết kế xây dựng số 2
   
Ông Phan Quang Thuận
Giám đốc xí nghiệp
Tư vấn thiết kế xây dựng số 3


 
Ông Nguyễn Anh Hiếu
Giám đốc xí nghiệp
Tư vấn thiết kế xây dựng số 4
  
Bà Lê Thị Phương
Giám đốc trung tâm
Tư vấn kinh tế xây dựng
 
Ông Trần Cường
Giám đốc xí nghiệp
Tư vấn thiết kế cơ điện 1
 
Ông Trần Hữu Tú
Giám đốc xí nghiệp
Tư vấn thiết kế cơ điện 2
 

  
Ông Lê Thanh Vân
Giám đốc trung tâm
Tư vấn Nước và Hạ tầng
  
Ông Hoàng Minh Tuấn
Giám đốc trung tâm
Tư vấn QLDA & Giám sát xây dựng số 1
 
   
Ông Trần Thanh Hải
Giám đốc trung tâm
Tư vấn QLDA & Giám sát xây dựng số 2

Ông Lê Việt Hưng
Giám đốc trung tâm
Tư vấn thiết kế Cấp thoát nước 
Ông Phùng Văn Đoàn
Giám đốc xí Nghiệp
Khảo sát  xây dựng


 

Ngày đăng: 20/04/2016Lượt xem: 19704
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger