CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tâm huyết trong từng nét vẽ, bền đẹp cho mọi công trình
Tải hồ sơ năng lực

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ KIỆN TOÀN CẤP UỶ

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 30/01/2023 của Đảng uỷ Bộ Xây dựng về thực hiện Đề án "Sắp xếp, chuyển giao tổ chức Đảng trong các Doanh nghiệp hiện nay đang trực thuộc Đảng uỷ Bộ Xây dựng về trực thuộc cấp uỷ địa phương theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng".
Hôm nay, ngày 22/3/2023, tại trụ sở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC), Đảng uỷ Bộ Xây dựng đã chủ trì "Hội nghị Công bố Quyết định chuyển giao Tổ chức Đảng và Kiện toàn cấp uỷ" để chuyển giao các tổ chức Đảng: CONINCO, CDC, VCC, INCOSAF, CCBM và CIC về Đảng uỷ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) quản lý.
Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Tuấn Anh - Bí thư Đảng uỷ công ty CDC rất vinh dự được Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Xây dựng trao quyết định Chỉ định bổ sung Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025.
Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị bàn giao:


    Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'న TỔ”NG CÔNG NNCO VANIXÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP HỘI NGHỊ CԔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO TỔ” CHỨC ĐẢNG VÀ KIỆN TOÀN CẤP ỦY ngà--22 tháng 03 nă 2023'

Ngày đăng: 23/03/2023Lượt xem: 349
ĐỐI TÁCTin tức nổi bật :

Messenger